Συνεργείο

Το συνεργείο είναι ο τομέας που αυξάνει το συνολικό περιθώριο της επιχειρηματικής δράσης της αντιπροσωπείας.

Εξερευνήστε τον κύβο Συνεργείου του incadea.bi, για να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες μετά την πώληση και να ελέγξετε και να παρακολουθήσετε τους πόρους σας.

Στατιστικά στοιχεία συνεργείου

Η ομάδα μετρήσεων στατιστικών συνεργείου περιλαμβάνει την πλειονότητα των κρίσιμων βασικών δεικτών απόδοσης, όπως: Έσοδα, Έξοδα, Περιθώρια κέρδους, Ποσότητες, Μονάδες μέτρησης χρόνου και Μέσους όρους.

Ο χρήστης μπορεί να συνδυάσει έναν μεγάλο αριθμό διαστάσεων και βασικών δεικτών απόδοσης από τα οποία προκύπτουν αμέτρητες και σε βάθος πληροφορίες. Οι συγκρίσεις ημερομηνιών, οι τοποθεσίες, τα τμήματα, οι τύποι service, οι τύποι εργασιών, οι σύμβουλοι συνεργείου, οι τεχνικοί, οι πελάτες, τα μοντέλα, οι κατηγορίες οχημάτων, τα εργατικά και τα ανταλλακτικά είναι κάποιες από τις διαθέσιμες διαστάσεις για την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης υπηρεσιών aftersales.

Διαχείριση χρόνου

Ο χρόνος είναι χρήμα! Προσδιορίστε τον χρόνο και λάβετε μέτρα για την ομάδα συνεργείου σας. Οι κρίσιμοι βασικοί δείκτες απόδοσης είναι οι εξής: Αποδοτικότητα, Παραγωγικότητα, Αξιοποίηση, Δυναμικότητα, Απουσίες, Προσόντα.

Αναλύστε τα κατά:

Ημερομηνία, τμήμα, πόρο, τύπο εργασίας, τύπο service, μοντέλο, κατηγοριοποιήσεις οχημάτων, κατηγοριοποιήσεις πελατών, υπεύθυνο πληρωμής...

Εντολές συνεργείου

Στις εντολές συνεργείου περιλαμβάνονται βασικοί δείκτες απόδοσης για εργασίες σε εξέλιξη, διελεύσεις, ανοικτές ημέρες, χαμένους πελάτες, έλεγχο κατάστασης οχήματος (ή αναφορά ελέγχου) και συντήρηση συνεργείου.

Οι διαστάσεις για την ανάλυση αυτών των βασικών δεικτών απόδοσης σχετίζονται με τις εντολές συνεργείου: Ημερομηνία, Τμήμα, Δεδομένα πελάτη, Σύμβουλος συνεργείου, Τοποθεσίες, Δεδομένα μοντέλου, Δεδομένα οχήματος και Τύπος service.   

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.