Διαχείριση απαιτήσεων αντιπροσώπου

Υποστήριξη διαδικασιών τυπικής εγγύησης, πρόσθετης εγγύησης και συμβάσεων συνεργείου για όλες τις απαιτήσεις από τον αντιπρόσωπο και το εργοστάσιο με αποτελεσματική διαχείριση πληρωμών. Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες ανάλογα με τη μάρκα κατασκευαστή. Επιπρόσθετα με τις διαδικασίες τυπικής εγγύησης και συμβάσεων συνεργείου που υποστηρίζονται από το incadea.dms, η λύση Importer Management Solution (IMM) επιτρέπει στον εισαγωγέα να προσφέρει πρόσθετη εγγύηση ή συμβάσεις συνεργείου που μπορεί να χρηματοδοτούνται από τον ίδιο ή από τρίτους παρόχους εκτός του κατασκευαστή.

Τα οφέλη σας από τη διαχείριση απαιτήσεων αντιπροσωπου με τη λύση IMM Solution:

  • Χειρισμός και προώθηση απαιτήσεων εγγύησης ή συμβάσεων συνεργείου από τον αντιπρόσωπο.
  • Διαχείριση της πρόσθετης εγγύησης του εισαγωγέα.
  • Πίστωση απαιτήσεων εγγύησης αντιπροσώπου με διαχωρισμό και αντίστροφη πίστωση.
  • Απλοποιημένη και αυτοματοποιημένη διαδικασία για όλους τους τύπους απαιτήσεων.
  • Δυνατότητα αναφοράς αποδείξεων και στοιχείων πληρωμών για απαιτήσεις εγγύησης σε αντιπροσώπους.
  • Υποστήριξη χειρισμού εγγυήσεων δευτερευόντων αντιπροσώπων.
  • Σαφής και εύκολη διαχείριση πληρωμών εντός εγγύησης/εκτός εγγύησης.

Απαιτήσεις εγγύησης και συμβάσεων συνεργείου

Οι αντιπρόσωποι μπορούν να καταχωρίσουν τις απαιτήσεις εγγύησης και των συμβάσεων συνεργείου στο Dealer Online Portal, και ο εισαγωγέας μπορεί να τις δημιουργήσει αυτόματα ή μη αυτόματα. Μετά τη λήψη του πιστωτικού από τον κατασκευαστή, ο εισαγωγέας μπορεί να εφαρμόσει την πίστωση στον ανοικτό λογαριασμό των αντιπροσώπων, ενώ παρέχει αυτοματοποιημένη διαχείριση πληρωμών από τον εισαγωγέα στους αντιπροσώπους. Μία μόνο διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους διαδικασίας απαιτήσεων (εγγύηση, συμβάσεις συνεργείου, τρίτα μέρη, εξυπηρέτηση εκτός εγγύησης).

Dealer Claim management

Ευέλικτοι τύποι και διαδικασίες μεταξύ αντιπροσώπου, εισαγωγέα, εργοστασίου ή εξωτερικών προμηθευτών. Μπορούν να υλοποιηθούν οι παρακάτω διαδικασίες και συνδυασμοί: Αντιπρόσωπος > Εισαγωγέας, Αντιπρόσωπος > Εισαγωγέας > Εργοστάσιο, Αντιπρόσωπος > Εισαγωγέας > Εξωτερικός προμηθευτής, Εισαγωγέας > Εξωτερικός προμηθευτής, Εισαγωγέας > Εργοστάσιο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.