Παραγγελία οχημάτων και ανταλλακτικών

Διαχειριστείτε το απόθεμα οχημάτων και ανταλλακτικών από ένα κεντρικό σημείο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που αναμένετε να παραλάβετε.

Κέντρο προσαρμοσμένο βάσει ρόλου - Συσχετισμένος αντιπρόσωπος IMM

Το incadea.dms παρέχει βελτιστοποιημένους χώρους εργασίας για 23 ειδικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου προσαρμοσμένου βάσει ρόλου (RTC) για συσχετισμένους αντιπροσώπους IMM.

Τα οφέλη σας από το RTC (Role Tailored Center) με τη λύση IMM Solution:

  • Οι αντιπρόσωποι μπορούν να συνδέονται γρήγορα στο κέντρο ρόλων (Role Tailored Center), καθώς οι χώροι εργασίας τους είναι προσαρμοσμένοι ειδικά για αυτούς. Εδώ, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν αμέσως τις εργασίες και τις πληροφορίες της ημέρας και να λαμβάνουν μια επισκόπηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, καθώς και των επερχόμενων υποχρεώσεων.
  • Η απλοποιημένη διασύνδεση χρήστη προωθεί μόνο τις λειτουργίες, τα αρχεία και τις αναφορές που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνονται το e-mail και οι εργασίες Microsoft Outlook, το ημερολόγιο, καθήκοντα, καθώς και το τμήμα του κέντρου ρόλων (Role Tailored Center) για ειδοποιήσεις. 
  • Η απευθείας πρόσβαση στις λειτουργίες του IMM επιτρέπει στους αντιπροσώπους να εκτελούν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες τους σχετικά με τα ανταλλακτικά και τα οχήματα. Με τις μηχανές αναζήτησης, μπορούν να βρίσκουν ό,τι χρειάζονται, ενώ η δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής της διασύνεσης χρήστη τους βοηθά να προσαρμόζουν τις οθόνες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Διαχείριση παραγγελίας οχημάτων

Βελτιστοποιεί την απογραφή του αποθέματος οχημάτων, παρέχει διαφανή δεδομένα και διαχειρίζεται αποτελεσματικά το απόθεμα των οχημάτων. Μια πλήρης λίστα αποθέματος οχημάτων περιλαμβάνει το παραγγελθέν απόθεμα, το απόθεμα εισαγωγέα και το απόθεμα που δεν εχει πουληθεί.

Τα οφέλη σας από την παραγγελία οχημάτων με τη λύση IMM Solution:

  • Βελτιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης για αντιπροσώπους με  απόθεμα οχημάτων σε όλη τη χώρα. Οι δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης και φιλτραρίσματος επιτρέπουν τη γρήγορη εύρεση οχημάτων και την αναζήτηση βάσει συγκεκριμένων επιλογών.
  • Ολοκληρωμένη επισκόπηση του αποθέματος οχημάτων για εισαγωγείς, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος σε παραγγελία και της αποθήκης του αντιπροσώπου. Ο εισαγωγέας μπορεί να κατανείμει τα αυτοκίνητα μεταξύ των αντιπροσώπων και να διαχειριστεί την ρποβολή και τα περιεχόμενα του οχήματος.
  • Η παραγγελία και η αγορά οχημάτων μετατρέπεται σε μια απλή διαδικασία που ολοκληρώνεται με ένα κλικ. Οι αυτόματες ειδοποιήσεις διασφαλίζουν ότι δεν θα χαθούν πληροφορίες, επιτρέποντας τη γρήγορη τιμολόγηση και αποστολή. Οι αντιπρόσωποι μπορούν να παρακολουθούν παραγγελίες οχημάτων κατά την παραγωγή και να τις θέτουν σε εκκρεμότητα για δυνητικούς πελάτες.

Διαχείριση παραγγελίας ανταλλακτικών

Αποτελεσματική διαχείριση των ερωτημάτων αποθέματος ανταλλακτικών, αυτοματοποίηση διαδικασιών παραγγελίας και παροχή δεδομένων διαθεσιμότητας, κόστους και τιμολόγησης με διαφάνεια.

Τα οφέλη σας από την παραγγελία ανταλλακτικών με τη λύση IMM Solution:

  • Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης παραγγελιών και του υπολογισμένου κόστους, επιτρέπουν στους αντιπροσώπους να κάνουν εκτιμήσεις για την τιμολόγηση, να ενημερώνουν με ακρίβεια τους πελάτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, καθώς και να προγραμματίζουν αναλυτικά τις δραστηριότητες συνεργείου.
  • Οι διαφανείς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες κατά τη διαδικασία υποβολής και κράτησης παραγγελιών διασφαλίζουν ότι όλα τα σχετικά κόστη φορτίων είναι ορατά εξ αρχής,  παρέχουν στον αντιπρόσωπο μια επισκόπηση της προόδου της αποστολής και εμπιστοσύνη για αυτά που αναμένετε να παραλάβουν. Για τους αντιπροσώπους που χρησιμοποιούν το incadea.dms, η διασύνδεση Web Service είναι διαθέσιμη για την αποστολή εντολών αγοράς από τον αντιπρόσωπο στον εισαγωγέα.
  • Αυτόματη διαδικασία διαλογής στην αποθήκη του εισαγωγέα για διαθέσιμα ανταλλακτικά με διαδικασίες κράτησης και παραγγελίας εκτός αποθέματος, συμπεριλαμβανομένης μιας απόφασης σχετικά με τη μέθοδο της προμήθειας αγορών, την αποδέσμευση παραγγελιών εκτός αποθέματος και την ανακατανομή κρατήσεων.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.