Προϋπολογισμός και επιμερισμός ποσοστού πωλήσεων

Προϋπολογισμός πωλήσεων μοντέλων και ανταλλακτικών

Η δυνατότητα προϋπολογισμού πωλήσεων μοντέλων και ανταλλακτικών επιτρέπει σε έναν εισαγωγέα να δημιουργήσει, για επιλεγμένες περιόδους, λεπτομερείς προϋπολογισμούς μοντέλων ή ανταλλακτικών για τον προγραμματισμό των ποσοτήτων και των ποσών πωλήσεων. Ο προϋπολογισμός δημιουργείται και στη συνέχεια διαμορφώνεται ως σημείο αναφοράς κατά τον χρόνο παραγγελίας πώλησης, προκειμένου ο αντιπρόσωπος να μην κάνει περισσότερες αγορές από το ποσοστό πρόβλεψης.

Τα οφέλη σας από τον προϋπολογισμό πωλήσεων μοντέλων και ανταλλακτικών με τη λύση IMM Solution:

  • Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε έναν εισαγωγέα να δημιουργήσει, για επιλεγμένες περιόδους,  λεπτομερείς προϋπολογισμούς μοντέλων ή ανταλλακτικών για τον προγραμματισμό των ποσοτήτων και ποσών πωλήσεων.
  • Οι προϋπολογισμοί πωλήσεων μοντέλων μπορούν να περιορίσουν την ποσότητα κάθε μοντέλου οχήματος που μπορεί να αγοράσει ένας μεμονωμένος αντιπρόσωπος εντός μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου
  • Διαχείριση του προϋπολογισμού σας βάσει των ποσοστών πρόβλεψης την οποία δεν μπορούν να υπερβούν οι αντιπρόσωποι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν η διαθεσιμότητα του μοντέλου είναι εξαιρετικά περιορισμένη ή αν ένας μεγάλος αντιπρόσωπος θέλει να μονοπωλήσει την αγορά αγοράζοντας όλο το διαθέσιμο απόθεμα.

Επιμερισμός ποσοστών πωλήσεων

Η άμεση διαδικασία προγραμματισμού με όλες τις πληροφορίες και την δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας  βελτιώνει την ποιότητα της διαδικασίας των πωλήσεων. Αυτόματος χειρισμό επιλογών, ειδικά για την εκάστοτε χώρα, πολλαπλοί  προϋπολογισμοί για οχήματα και ανταλλακτικά, καθώς και δημιουργία ποσοστών.

Τα οφέλη σας από τον επιμερισμό ποσοστών πωλήσεων με τη λύση IMM Solution:

  • Στο Budgeting Module, ο εισαγωγέας μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλούς προϋπολογισμούς για οχήματα και ανταλλακτικά και να κατανείμει τα ποσοστά κατά ποσότητα και ποσό, πελάτη (προϋπολογισμός κατασκευαστή – εισαγωγέα) και προμηθευτή (προϋπολογισμός εισαγωγέα – αντιπροσώπου).
  • Οι προϋπολογισμοί μπορούν να εξαχθούν ως πρόβλεψη για το εργοστάσιο (κατασκευαστές). Ένας συγκεκριμένος επιμερισμός ποσοστού πωλήσεων μπορεί να περιορίζει τη δυνατότητα του αντιπροσώπου να υποβάλλει περαιτέρω παραγγελίες, αν απαιτείται.
  • Οι προϋπολογισμοί μπορούν να εξάγονται ή να εισάγονται από το Microsoft Excel, ώστε ο χρήστης να μπορεί, πρώτα, να πραγματοποιήσει όλες τις προσαρμογές και τους υπολογισμούς δεδομένων στο Excel.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.