Κοστολόγηση εισαγωγής

Καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο εξαιρετικά περίπλοκα σενάρια, από τη διαχείριση εισαγωγής πλοίων και εμπορευματοκιβωτίων έως την κοστολόγηση τελωνείων και φορτίων σε πραγματικό χρόνο για ανταλλακτικά και οχήματα.

Μεταφορά εμπορευμάτων και κοστολόγηση εισαγωγής

Τα κόστη εισαγωγής ονομάζονται επίσης κόστη αποστολής και περιλαμβάνουν επιπλέον κόστη, όπως ναύλοι, δασμοί, τέλη αποβάθρας, έξοδα τελωνείου, κόστος μεταφορών εσωτερικού, κόστος τεκμηρίωσης και τυχόν σχετικά εσωτερικά εταιρικά έξοδα.

Importer costing

Το Import Costing Management της incadea επιτρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος της μεταφοράς εμπορευμάτων και η κοστολόγηση εισαγωγής σε αποστολές, ενώ βοηθά στη διαχείριση της συλλογής όλων των λεπτομερειών και του περιεχομένου της αποστολής.

Διαχείριση κοστολόγησης εισαγωγής

Η διαχείριση κοστολόγησης εισαγωγής εποπτεύει την άφιξη των αποστολών, επιτρέπει την εξουσιοδότηση του κόστους που σχετίζεται με την αποστολή και περιλαμβάνεται στην αξία του αποθέματος ανταλλακτικών και οχημάτων. Η διαδικασία αποστολής παρακολουθείται από ένα κεντρικό σημείο με αυτόματη ανάληψη του υποχρεωτικού κόστους εισαγωγής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα καθυστερημένα τιμολόγια. Υποστηρίζεται η δυνατότητα αντιστοίχισης ξένων νομισμάτων στον τύπο κατανομής κόστους μεμονωμένα, με δυνατότητα επιλογής των προτιμώμενων μεταφορικών εταιρειών (MAERSK, DHL, κ.λπ.) ή των μεθόδων αποστολής, όπως Cost & Frights (CFR), Cost Insurance & Frights (CIF) κ.λπ.

Τα οφέλη σας από τη διαχείριση κοστολόγησης εισαγωγης με τη λύση IMM Solution

  • Ευέλικτος χειρισμός εντολών αγοράς, με λειτουργίες αντιγραφής και επιλογής, ώστε να μειώνονται οι μη αυτόματες εισαγωγές δεδομένων από τους χρήστες κατά την επεξεργασία του κόστους. Το απόθεμα εμπορευμάτων μπορεί να οριστεί στο προϋπολογισμένο κόστος πριν από τη λήψη των τελικών τιμολογίων από τον προμηθευτή. Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμένου και πραγματικού κόστους προσαρμόζονται κατά την οριστικοποίηση της κοστολόγησης εισαγωγής.
  • Διασφάλιση υπολογισμού κόστους εισαγωγής με προκαθορισμένους τύπους κατανομής κόστους, αυτόματη ανάληψη κόστους εισαγωγής και άμεση παρακολούθηση τιμολογίων που απουσιάζουν. Για όλους τους τύπους κόστους υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης, αντιστοίχισης και ανάρτησης με τη χρήση ξένων νομισμάτων.
  • Πλήρης διαδρομή ελέγχου και διαφάνεια λεπτομερειών κόστους. Πλήρης ενσωμάτωση στις λειτουργίες Cockpit και Data exchange του incadea.dms και ηλεκτρονική επικοινωνία εγγράφων (EDI) με τον κατασκευαστή.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.