Διαχείριση αντιπροσώπων

Οι αντιπρόσωποι που σχετίζονται με τον εισαγωγέα είναι αντιπρόσωποι που δεν σχετίζονται με τον κατασκευαστή, αλλά λαμβάνουν προμήθειες από έναν εισαγωγέα. Χρησιμοποιώντας το incadea.dms, ο αντιπρόσωπος που σχετίζεται με τον εισαγωγέα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα συστήματα του εισαγωγέα, π.χ. για τον προγραμματισμό παραγγελιών ή για απαιτήσεις εγγύησης.

Οι αντιπρόσωποι που σχετίζονται με τον εισαγωγέα μπορούν να διαχειρίζονται διάφορες δραστηριότητες, να εκτελούν ερωτήματα σχετικά με το απόθεμα ανταλλακτικών και οχημάτων, να δημιουργούν προσφορές, παραγγελίες και πιστωτικά για ανταλλακτικά και οχήματα, να διαχειρίζονται απαιτήσεις εγγύησης και συμβάσεων συνεργείου, να αποκτούν πρόσβαση στη λίστα αποθέματος οχημάτων και πελατών αντιπροσώπου, καθώς και να υποβάλλουν αιτήματα πίστωσης.

Διαχείριση αντιπροσώπων

Οι λειτουργίες διαχείρισης αντιπροσώπων παρέχουν διαμορφώσεις για τη διαχείριση της πρόσβασης αντιπροσώπων και ομάδων αντιπροσώπων στο σύστημα του εισαγωγέα, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων και ρυθμίσεων για τους χρήστες των αντιπροσώπων και των εισαγωγέων. H διαχείριση αντιπροσώπων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός αντιπροσώπου και για την παροχή βασικών ρυθμίσεων για έναν αντιπρόσωπο, π.χ. δικαιώματα για τη δημιουργία ανταλλακτικών ή παραγγελιών ανταλλακτικών. Οι εισαγωγείς μπορούν να διαμορφώνουν τους συσχετισμένους αντιπροσώπους στο Dealer Setup.

Τα οφέλη σας απο τη Διαχείριση αντιπροσώπων με τη λύση IMM Solution:

Δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρηματικών συναλλαγών μεταξύ εισαγωγέων και των δικτύων αντιπροσώπων τους με μια ευέλικτη πλατφόρμα ενσωμάτωσης και πλήρη έλεγχο της πρόσβασης αντιπροσώπων οποιαδήποτε στιγμή.

Αντιπρόσωποι:

 • Οι αντιπρόσωποι μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία αποστολής παραγγελιών και να έχουν εμπιστοσύνη στον εφοδιασμό.
 • Οι αντιπρόσωποι μπορεί να έχουν συγκεκριμένες αναφορές ή είδη εγγράφων που μπορεί να εκτελούνται. Για παράδειγμα, μπορεί να διαμορφωθεί μια προσφορά για εκτύπωση για τον αντιπρόσωπο με τα στοιχεία του και την τιμολόγηση του πελάτη.
 • Αυτόματη ανακατανομή κρατήσεων και αποδέσμευση παραγγελιών εκτός αποθέματος, διαχείριση ανάκτησης εντολών αγοράς.

Εισαγωγέας

 • Ο εισαγωγέας διαθέτει συγκεκριμένες λειτουργίες για την εύκολη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων εξωτερικών αντιπροσώπων σχετικά με ανταλλακτικά και οχήματα, την παροχή εξουσιοδότησης και των απαιτήσεων προμήθειας.
 • Ο εισαγωγέας έχει τον έλεγχο των ανταλλακτικών που επιστρέφονται. Έτσι διασφαλίζεται ότι ο αντιπρόσωπος παρέχει στοιχεία τιμολογίου σχετικά με ανταλλακτικά που αγοράστηκαν, καθώς και την αιτία επιστροφής.
 • Ο εισαγωγέας έχει στη διάθεσή του μια λειτουργία απευθείας αντιγραφής τους στην εντολή αγοράς, ώστε να μην προκύψουν τυπογραφικά λάθη.

Κέντρο προσαρμοσμένο βάσει ρόλου - Συσχετισμένος αντιπρόσωπος IMM

Το incadea.dms παρέχει βελτιστοποιημένους χώρους εργασίας για 23 ειδικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου προσαρμοσμένου βάσει ρόλου (Role Tailored Center - RTC) για συσχετισμένους αντιπροσώπους IMM. Το κέντρο ρόλων για συσχετισμένους αντιπροσώπους IMM (RC) καλύπτει όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης ανταλλακτικών, οχημάτων και απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων αναφορών, όπως η λίστα Dealer Vehicle Stock και η δυνατότητα Dealer Vehicle Back Orders.

Τα οφέλη σας από το RTC (Role Tailored Center) με τη λύση IMM Solution:

 • Οι αντιπρόσωποι μπορούν να συνδέονται γρήγορα στο κέντρο ρόλων (Role Tailored Center), καθώς οι χώροι εργασίας τους είναι προσαρμοσμένοι ειδικά για αυτούς. Εδώ, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν αμέσως τις εργασίες και τις πληροφορίες της ημέρας και να λαμβάνουν μια επισκόπηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, καθώς και των επερχόμενων υποχρεώσεων.
 • Η απλοποιημένη διασύνδεση χρήστη προωθεί μόνο τις λειτουργίες, τα αρχεία και τις αναφορές που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνονται το e-mail και οι εργασίες Microsoft Outlook, το ημερολόγιο, καθήκοντα, καθώς και το τμήμα του κέντρου ρόλων (Role Tailored Center) για ειδοποιήσεις. 
 • Η απευθείας πρόσβαση στις λειτουργίες του IMM επιτρέπει στους αντιπροσώπους να εκτελούν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες τους σχετικά με τα ανταλλακτικά και τα οχήματα. Με τις μηχανές αναζήτησης, μπορούν να βρίσκουν ό,τι χρειάζονται, ενώ η δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής της διασύνεσης χρήστη τους βοηθά να προσαρμόζουν τις οθόνες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Dealer Online Portal

Εάν το incadea.dms δεν εφαρμόζεται στον ιστότοπό τους, οι αντιπρόσωποι μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με το incadea.dms μέσω του Dealer Online Portal. Τα δεδομένα επικοινωνίας μπορούν να διαμορφώνονται μέσω του Application Server, της διαμόρφωσης Web Services και του International Make Layer. Στις τεχνικές απαιτήσεις για την επικοινωνία περιλαμβάνονται ένας Web Server και ένας Navision Application Server (NAS).

Dealer online portal

Τα οφέλη σας για το Dealer Portal με τη λύση IMM Solution:

 • Ασφαλής πρόσβαση online σε πραγματικό χρόνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση online στη βάση δεδομένων του εισαγωγέα παρέχοντας πληροφορίες για ανταλλακτικά και δυνατότητα παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο.
 • Η δυνατότητα Electronic Data Interchange Management (EDI) είναι πλήρως ενεργοποιημένη.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.