Web Service Planner

 

Το Web Service Planner, η διαδικτυακή εφαρμογή μας, έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξήσει την αξιοποίηση των πόρων και την ευελιξία για τον προγραμματισμό του συνεργείου. 

Μία οθόνη, πλήρως ενσωματωμένη στο incadea.dms, ηλεκτρονικές κρατήσεις ραντεβού και έλεγχος χρόνων.  

  • Προγραμματισμός εργασιών συνεργείου ανά ομάδες/προσόντα
  • Εκχώρηση πόρων σε εργασίες συνεργείου αυτοκινήτου
  • Κράτηση οχημάτων κινητικότητας, εργαλείων και μηχανημάτων
  • Ενσωμάτωση με το Online Appointment Booking 
  • Επισκόπηση μηχανικών σε πραγματικό χρόνο ως προς τις εκκρεμείς εργασίες και την πρόοδο των εργασιών τους.

Το Web Service Planner είναι μια καινοτόμος, ευέλικτη και αποτελεσματική διαδικτυακή εφαρμογή για σύγχρονα συνεργεία.  

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.