Οχήματα

Τα οχήματα αποτελούν μία από τις πιο ακριβές επενδύσεις στην αντιπροσωπεία. Δώστε στο προσωπικό πωλήσεών σας πληροφορίες και βασικούς δείκτες απόδοσης, ώστε να μπορούν να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πωλήσεων, τον έλεγχο και τη μείωση των εξόδων, καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας μέσω κινήτρων για οχήματα υψηλότερου περιθωρίου.

Στατιστικά στοιχεία οχημάτων

Η ομάδα μέτρησης στατιστικών στοιχείων οχημάτων περιλαμβάνει την πλειονότητα των κρίσιμων βασικών δεικτών απόδοσης, όπως: Έσοδα, Έξοδα, Περιθώρια, Ποσότητες πωλήσεων, Απόθεμα και Κίνητρα πωλήσεων.

Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις για την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης των οχημάτων, που δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούνται πολλαπλοί συνδυασμοί και προβολές. Οι συγκρίσεις ημερομηνιών, οι τοποθεσίες, οι πωλητές, οι πελάτες, τα μοντέλα, οι κατηγορίες οχημάτων, οι καταστάσεις οχημάτων είναι κάποιοι από τους διαθέσιμους άξονες δημιουργίας αναφορών.

Παραγγελίες και εφοδιασμός οχημάτων

Ενισχύστε το προσωπικό πωλήσεών σας, διατηρώντας τους ενημερωμένους για την κατάσταση των παραγγελιών οχημάτων τους. Είτε αφορά τα οχήματα στην οδό εφοδιασμού (παραγγελίες αγοράς) είτε τις παραγγελίες οχημάτων πελατών, ο κύβος Όχημα παρέχει έγκαιρες πληροφορίες για ερωτήσεις όπως: πότε και ποιά μοντέλα αναμένεται να φτάσουν; Πότε και ποιά οχήματα έχω υποσχεθεί να παραδώσω; Πώς επηρεάζουν οι παραγγελίες οχημάτων τη ρευστότητα της αντιπροσωπείας;

Απόθεμα οχημάτων και παλαιότητα

Εκτός από την απλή ερώτηση «Πόσα οχήματα έχω σε απόθεμα;», στον κύβο Όχημα αναλύεται το απόθεμα οχημάτων σε βάθος.

Πόσες ημέρες παραμένει ένα όχημα σε απόθεμα; Πώς αυξάνεται ή μειώνεται το απόθεμα από προηγούμενες περιόδους έως την τρέχουσα περίοδο; Ποιο είναι το κόστος των οχημάτων σε απόθεμα; Ανάλυση παλαιότητας οχημάτων. Όλες οι ερωτήσεις απαντώνται ανά τοποθεσία, μοντέλο, κατάσταση οχήματος (καινούργιο/μεταχειρισμένο/επίδειξης κ.λπ.), περίοδο παλαιοτήτας ή οποιαδήποτε άλλη κατηγοριοποίηση οχημάτων.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.