Ανταλλακτικά

Παρακολουθήστε το απόθεμα των ανταλλακτικών σας και την αλυσίδα προμηθειών, χρησιμοποιώντας ποιοτικούς βασικούς δείκτες απόδοσης ανταλλακτικών του incadea.bi. 

Ανακαλύψτε πώς το ακίνητο απόθεμα ανταλλακτικών επηρεάζει τη ρευστότητα ή αυξάνει τα έξοδα αποθήκευσης. 

Το απόθεμα ανταλλακτικών σας ανανεώνεται αρκετές φορές μέσα στο έτος; 

Ανταλλακτικά

Η ομάδα μέτρησης στατιστικών Ανταλλακτικων περιλαμβάνει τους βασικούς δείκτες απόδοσης βασικών ανταλλακτικών: Έσοδα, Έξοδα, Περιθώρια κέρδους, Εκπτώσεις, Μέσους όρους και Υπολογισμούς ημερομηνιών. Εξασφαλίστε πληροφορίες ανά ροές εσόδων: τομέας συνεργείου, ταμείο ανταλλακτικών ή τομέας πωλήσεων οχημάτων. Χρησιμοποιήστε πολλαπλές διαστάσεις για περαιτέρω ανάλυση: Τμήματα, Τοποθεσίες, Δεδομένα πελατών, Κατηγοριοποιήσεις ανταλλακτικών, Δεδομένα προμηθευτών ή Δεδομένα οχημάτων.

Απόθεμα ανταλλακτικών

Το incadea.bi προσφέρει πολλαπλούς δείκτες μέτρησης και βασικούς δείκτες απόδοσης για τον έλεγχο του αποθέματος ανταλλακτικών. Εξερευνήστε Τάσεις αγορών και πωλήσεων, Θετικές και αρνητικές προσαρμογές, Μέσες τιμές ή επίπεδο αποθέματος Ανοίγματος και Κλεισίματος. Ανάλυση ανά Τοποθεσία, Κατηγοριοποιήσεις ανταλλακτικών, Μοντέλα, Ημερομηνία ή Συγκρίσεις ημερομηνιών.

Παραγγελία ανταλλακτικών

Είτε από την πλευρά των αγορών είτε από την πλευρά των πωλήσεων, η παραγγελία ανταλλακτικών είναι μια σημαντική διαδικασία της αντιπροσωπείας. Χρησιμοποιώντας το incadea.bi, ο διευθυντής ανταλλακτικών μπορεί να έχει πληροφορίες και να προσδιορίζει τάσεις σχετικά με Ποσά παραγγελιών, Ποσότητες, Εκπτώσεις, Έξοδα και Τύπους παραγγελιών (οχήματα εκτός δρόμου, απόθεμα κ.λπ.).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.