Επαγγελματικές υπηρεσίες

Καινοτόμες υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να ικανοποιείτε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες, τώρα και στο μέλλον.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Η ομάδα επαγγελματικών υπηρεσιών της incadea ειδικεύεται στην επιχειρηματική εμπειρία στον χώρο των αυτοκινήτων που συνδέει τις τεχνικές γνώσεις με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Με την υποστήριξη της ομάδας μας, ο στόχος από τα έργα μας είναι να βελτιώσουμε την απόδοση των πελατών μας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς (συνεργείο, ανταλλακτικά, διαχείριση/πωλήσεις οχημάτων, λογιστική, CRM, δημιουργία αναφορών/BI, διασύνδεση/απαιτήσεις μάρκας κατασκευαστή).

Υποστηρίζοντας τους συνεργάτες μας, VAR Partners (Value Added Reseller Partners), προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της ομάδας επαγγελματικών υπηρεσιών μας για την πλήρη ενδυνάμωση της αγοράς με τυποποιημένα πρότυπα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τις τρέχουσες και για τις νέες αγορές.

Ποιοτική υλοποίηση και ανάπτυξη

Έμπειρες ομάδες υλοποίησης υποστηρίζουν την ενδυνάμωση των έργων και την ικανοποίηση των πελατών σε όλες τις θυγατρικές αγορές μας. Με επιλεγμένους συνεργάτες VAR Partners (Value Added Resellers Partners) σε βασικές αγορές, η ομάδα επαγγελματικών υπηρεσιών μας διασφαλίζει την ποιότητα των παραδοτέων σε καθεμία από αυτές τις αγορές και επιβλέπει την αντίστοιχη υποστήριξή τους.

Τα προσχέδια των έργων για τις απαιτήσεις της αγοράς επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία προτύπων για τις απαιτήσεις των κατασκευαστών ή της αγοράς, με στόχο την υποστήριξη όλων των έργων και της εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας αυτές τις εμπειρίες, η ομάδα επαγγελματικών υπηρεσιών μας μπορεί να δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τις αγορές και τις προσαρμοσμένες αναπτύξεις τους.

Τηρώντας μια τυποποιημένη προσέγγιση στα έργα, προσπαθούμε να εξαλείψουμε κάθε κίνδυνο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ακολουθώντας τα παρακάτω δοκιμασμένα βήματα:

01

Φάση ανάλυσης

Πού αρχίζει η διαδρομή «μας». Αναλύουμε τα επιχειρηματικά δεδομένα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι πορευόμαστε με κοινή κατανόηση των αναγκών, για να προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις από το χαρτοφυλάκιό μας και πιθανές επιπλέον αναπτύξεις. Προγραμματισμός και συμφωνία ως προς το χρονοδιάγραμμα. Όλα τα μέρη υπογράφουν τη συμφωνία, για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
02

Υλοποίηση

Σε αυτό το σημείο, έχουμε μια κοινή συμφωνία για τα επόμενα βήματα και αρχίζει η εκπαίδευση των βασικών χρηστών. Διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για το έργο. Σεμινάρια ανάλυσης, για οριστικοποίηση οποιασδήποτε απαιτούμενης ρύθμισης ή ανάπτυξης. Οριστικοποίηση ανάπτυξης.
03

Εκπαίδευση και πιλότος

Για μεγαλύτερες συμφωνίες, μέσω του μοντέλου "καταρράκτη" προχωρούμε στην έναρξη χρήσης του προϊόντος, για να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια προτού φτάσουμε στη φάση έναρξης χρήσης. Προσαρμοσμένη ενεργοποίηση όλων των χρηστών. Υποστήριξη κατά την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας. Ολοκλήρωση πιλότου.
04

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για ολόκληρη την αντιπροσωπεία/ολόκληρο το δίκτυο. Υποστήριξη από τους συμβούλους μας κατά την εναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Πρόσθετη εκπαίδευση για τους χρήστες, αν χρειαστεί.
05

Υποστήριξη

Υπηρεσίες υποστήριξης, για διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας.
06

Συντήρηση

Συνεχής υποστήριξη ανάπτυξης και συντήρηση του συστήματός σας, για να διασφαλιστεί ότι έχετε στη διάθεσή σας τα τελευταία χαρακτηριστικά του προϊόντος μας και των κατασκευαστών με τους οποίους συνεργάζονται οι αντιπρόσωποι.

Εκπαίδευση

Ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχία της υλοποίησης είναι η μετάδοση των γνώσεων για το προϊόν στους χρήστες.  Οι ομάδες μας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης διασφαλίζουν την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω διαφόρων καναλιών, με τυποποιημένα έγγραφα ή διά ζώσης/ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές συναντήσεις.

Με την αξιοποίηση αυτών των δοκιμασμένων και αποδεδειγμένων πρακτικών, έχουμε δημιουργήσει ένα ιστορικό επιτυχημένων παραδόσεων και μια σειρά ικανοποιημένων πελατών που μπορούν να λειτουργήσουν μόνοι τους ή να στραφούν ξανά σε εμάς για περιπτώσεις πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Το incadea.dms συνδέεται στενά με τις λύσεις της Microsoft, γεγονός που διασφαλίζει την εύκολη μετάβαση των χρηστών, καθώς είναι εξοικειωμένοι με τη διασύνδεση χρήστη και τις δυνατότητες λειτουργίας, που είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες στην τρέχουσα σουίτα Microsoft Office.  Με αυτόν τον τρόπο, η μετάβαση στο προϊόν είναι ευκολότερη, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν χρήστες που χρησιμοποιούν κάποια από τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, η φάση υποστήριξης μπορεί να εφαρμοστεί μετά την έναρξη του έργου, ώστε να διασφαλιστεί επιπλέον υποστήριξη για τις νέες αγορές με στόχο την ομαλή μετάβασή τους κατά την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.

Εκπαίδευση

Υποστήριξη

Ένα προϊόν που απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά, απαιτεί και αντίστοιχη υποστήριξη από τα διάφορα τμήματα της εταιρείας μας και τους συνεργάτες μας για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών των αντιπροσωπειών. Όλα αυτά καθίστανται δυνατά μέσω πρακτικών, ψηφιακών συστημάτων δήλωσης αιτημάτων (ticketing) για απαντήσεις σε ερωτήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Γρήγορος χρόνος απόκρισης, συνδεδεμένος με τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (SLA), ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Είτε πρόκειται για το προσκήνιο (front end) στο διαδίκτυο, είτε για κλήση υποστήριξης ή για μήνυμα e-mail προς την ομάδα υποστήριξης, όλα τα αιτήματα αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους ή τις απαιτήσεις για την υποστήριξή τους.

Με ενσωματωμένα εργαλεία βοήθειας στα προϊόντα μας ή στη βάση γνώσεων για άντληση των σχετικών πληροφοριών, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε την αλληλεπίδραση στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό, ώστε να διασφαλίσουμε την άμεση διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Υποστήριξη

Υπηρεσίες φιλοξενίας @incadeacloud

Παρέχοντας στους πελάτες μας μια υπερσύγχρονη και οικονομικά αποδοτική λύση για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, το @incadeacloud εγγυάται μια πλήρως ενσωματωμένη λύση, για τη σύνδεση των απαιτήσεών τους σε λογισμικό και υλικό εξοπλισμό.  Προτεραιοποίηση των κρίσιμων για την επιχείρηση εφαρμογών, δίνοντας την δυνατότητα για μία ιδιαίτερα αποδοτική εξυπηρέτηση με υψηλές επιδόσεις και ασφάλεια.

Το @incadeacloud, που παρέχεται από το MS Azure, βελτιώνει τα σχέδια συντήρησης και διαχείρισης και βελτιώνει την ανάπτυξη των συστημάτων των πελατών μας παγκοσμίως.

Εγγυημένοι γρήγοροι χρόνοι υποστήριξης και αντίδρασης, με ομάδες εξυπηρέτησης πελατών και ειδικά προσαρμοσμένες απαιτήσεις σε συμφωνημένο επιπέδο υπηρεσιών (SLA).

Δημιουργήστε το Ψηφιακό σας μέλλον με την λύση incadea Cloud Hosting.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.