Ανταλλακτικά

Η διαχείριση ανταλλακτικών βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά κάθε συναλλαγής υπηρεσιών μετά την πώληση εντός της αντιπροσωπείας. Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών είναι κρίσιμη για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εντολών του συνεργείου. Επιπλέον, οι πωλήσεις ανταλλακτικών και αξεσουάρ αποτελούν ζωτικό συστατικό των εσόδων σε πολλές αντιπροσωπείες.

Διασφαλίστε ομαλή παροχή service στον πελάτη, ορίζοντας αποτελεσματικές διαδικασίες με ένα λογισμικό διαχείρισης ανταλλακτικών. Ελαχιστοποιήστε το κόστος του αποθέματος και δώστε ώθηση στην κερδοφορία με το incadea.dms.

Πωλήσεις ανταλλακτικών

Προσφέρετε μοναδική εμπειρία στους πελάτες σας με διαφανείς και έγκαιρες πληροφορίες και με μια απλή διαδικασία πωλήσεων ανταλλακτικών, παρακολουθώντας και μετρώντας παράλληλα την απόδοσή σας.

  • Δημιουργήστε ακριβείς προσφορές για τα έξοδα στον πελάτη προβάλλοντας ολόκληρο το απόθεμα διαθέσιμων και εναλλακτικών ανταλλακτικών στη δική σας αποθήκη και στις αποθήκες άλλων υποκαταστημάτων.
  • Εξασφαλίστε ενημερωμένες καταστάσεις παραγγελιών και επιτρέψτε την έγκαιρη επικοινωνία με τους πελάτες σχετικά με κρατήσεις ανταλλακτικών. Παρακολουθήστε την κατάσταση κράτησης για ανταλλακτικά που παραγγέλλονται εκτός αποθέματος.
  • Ορίστε στόχους απόδοσης και παρακολουθήστε την επίτευξή τους μέσω του τμήματος πωλήσεων, δημιουργώντας προϋπολογισμούς πωλήσεων τεμαχίων και αξιολογώντας τους βάσει προσαρμοσμένων κατηγοριών.

Διαχείριση αποθέματος ανταλλακτικών

Διατηρήστε το βέλτιστο απόθεμα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και ελαχιστοποιήστε το ακίνητο απόθεμα, εξυπηρετώντας παράλληλα τους πελάτες σας γρήγορα και αποτελεσματικά.

  • Διασφαλίστε σωστά επίπεδα αποθεμάτων σε αποθήκες και ελαχιστοποιήστε το κόστος του αποθέματος μέσω αυτόματα υπολογισμένων παραμέτρων αναπλήρωσης βάσει των δεδομένων ιστορικού της αντιπροσωπείας σας.
  • Εξασφαλίστε απόθεμα γρήγορα, οικονομικά και αποδοτικά με τη βοήθεια μιας διαδικασίας αποθέματος με υποστήριξη barcode.
  • Εξοικονομήστε έξοδα από παραγγελίες ανταλλακτικών μέσω συναλλαγών μεταξύ επωνυμιών προκειμένου να μην προχωρείτε σε παραγγελίες ανταλλακτικών από τον προμηθευτή αν υπάρχουν διαθέσιμα εντός του οργανισμού σας.

Αγορά ανταλλακτικών

Σχεδιάστε κύκλους αγορών και ελαχιστοποιήστε τα έξοδα με ενεργή  βοήθεια από το DMS σας. Διαχειριστείτε πρακτικά την αναπλήρωση τόσο από τον κατασκευαστή όσο και εσωτερικά σε ένα σημείο.

  • Σχεδιάστε με ακρίβεια την ανάκτηση του αποθέματος με τη βοήθεια αυτόματων προτάσεων με ακρίβεια, βάσει λογικής πρόβλεψης που λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες.
  • Επιτρέψτε την ταχεία επεξεργασία όλων των ενημερώσεων παραγγελιών που φτάνουν από τον κατασκευαστή μέσω χειροκίνητης ή αυτοματοποιημένης ευθυγράμμισης των εισερχόμενων ηλεκτρονικών αρχείων παραγγελιών με την εντολή αγοράς.
  • Προβλέψτε όγκους αγορών και απαραίτητες επενδύσεις, παρακολουθήστε και αναλύστε τα πραγματικά στοιχεία έναντι του σχεδιασμένου προϋπολογισμού.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.