Γενική Λογιστική

Λογιστική

Βάσει του Microsoft Dynamics 365 Business Central, το incadea.dms έχει μια ισχυρή, λειτουργικά αυτόνομη δυνατότητα λογιστικής στον πυρήνα του.

  • Ελαχιστοποιήστε τον απαιτούμενο χρόνο και την απαιτούμενη προσπάθεια με διαδικασίες λογιστικής που εκτελούνται αυτόματα στο παρασκήνιο σε κάθε συναλλαγή του χρήστη.
  • Διατηρήστε μια σαφή και αναλυτική επισκόπηση της επιχείρησής σας σε πραγματικό χρόνο με πολυάριθμες αναφορές ανάλυσης που παρέχονται στο πλαίσιο του DMS χωρίς να χρειάζεται να βασιστείτε σε άλλες λύσεις.
  • Εξοικονομήστε κόστος από άδειες χρήσης για λογισμικό τρίτων μερών και από ανθρώπινους πόρους. Αφήστε το DMS να κάνει την περισσότερη δουλειά για εσάς.

Διαχείριση πληρωμών

Μη χάνετε καμία εξέλιξη σχετικά με τις πληρωμές σας. Διαχειριστείτε εύκολα εκκρεμή υπόλοιπα από τους πελάτες και τους προμηθευτές σας.

  • Μείνετε πάντα ενημερωμένοι με μια επισκόπηση των ισοζυγίων πληρωτέων και εισπρακτέων.
  • Διατηρήστε τον έλεγχο της ρευστότητάς σας μέσω προτάσεων πληρωμών που λαμβάνουν υπόψη προθεσμίες και εκπτώσεις.
  • Δείτε τη μεγάλη εικόνα με πρόβλεψη ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών ή προγραμματισμένων εσόδων και δαπανών από υπηρεσίες χρηματοδότησης ή ενοικιάσεις, οικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ή ιδιωτικές επενδύσεις.

Πάγια

Εξασφαλίστε μια σαφή επισκόπηση της τρέχουσας λογιστικής αξίας και του επιπέδου απόσβεσης όλων των σταθερών στοιχείων των παγίων εντός της εταιρείας, είτε υλικών είτε άυλων.

  • Λάβετε μια αναλυτική επισκόπηση όλων των παγίων στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής ημερομηνίας αγοράς, του ποσοστού και του επιπέδου απόσβεσης, της τρέχουσας κατάστασης και της λογιστικής αξίας.
  • Απλοποιήστε τον χειρισμό απόσβεσης με αυτοματοποιημένη πρόταση ποσοστού απόσβεσης και αυτοματοποιημένη ανάρτηση.
  • Δείτε εύκολα το κόστος ασφάλισης ανά πάγιο συνδέοντας ασφάλιστρα με τα στοιχεία των παγίων και με την πρόβλεψη για τη ρευστότητά σας.

Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές αντιπροσωπείες είναι η μέτρηση και η δημιουργία αναφορών βασικών δεικτών απόδοσης, καθώς και η αποτελεσματική αξιολόγηση της απόδοσης διαφορετικών τμημάτων. Οι αντιπρόσωποι συχνά χρησιμοποιούν συστήματα λογιστικής τρίτων μερών, επιβαρυνόμενοι με επιπλέον έξοδα για άδειες χρήσης λογισμικού, ενσωματώσεις και χρόνο εργασίας.

Με το incadea.dms, εξασφαλίζετε ένα πλήρως λειτουργικό λογιστικό σύστημα εντός του DMS. Καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λύσης, κάνει τη δουλειά αυτόματα στο παρασκήνιο, με κάθε συναλλαγή από κάθε εργαζόμενο. Εξαλείψτε την ανάγκη να βασίζεστε σε λύση τρίτου μέρους και διατηρήστε τον έλεγχο, με διαφανείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.