Ενσωμάτωση με συστήματα κατασκευαστών

Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο χρόνο σπαταλάει η ομάδα της αντιπροσωπείας σας για την εναλλαγή μεταξύ συστημάτων και την αντιγραφή δεδομένων μεταξύ τους ή για τη συμπλήρωση χαρτιών και στη συνέχεια την καταχώριση των ίδιων δεδομένων στο DMS για την αυτοκινητοβιομηχανία; Η απάντηση είναι περίπου οκτώ έως ενενήντα ώρες τον μήνα. Ναι, το ελέγξαμε.

Ενισχύστε τα αποτελέσματα. Επιτύχετε υψηλή απόδοση.

Κατά μέσο όρο, η έλλειψη ενσωμάτωσης ευθύνεται για το 33% του συνόλου της απώλειας αξίας στις λειτουργίες των αντιπροσώπων αυτοκινήτων. Για τον λόγο αυτό, η ενσωμάτωση ανάμεσα στο DMS σας και στα συστήματα κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού και τρίτων μερών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτοματοποιούνται διαδικασίες, καταργείται το ανθρώπινο σφάλμα, μειώνονται οι χρόνοι αναμονής και τέλος δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό σας που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη στην αντιπροσωπεία.

Dealer Management System προσαρμοσμένο στις επωνυμίες σας

Για να εκπληρωθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται από την αντιπροσωπεία στους τομείς πωλήσεων και υπηρεσιών μετά την πώληση, είναι βασικό τα συστήματα των κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού να αλληλεπιδρούν με το DMS σας χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους (API, διαδικτυακές υπηρεσίες κ.λπ.). Τα επίπεδα διεθνών μαρκών (International Make Layers, IML) απαρτίζονται από δυνατότητες λειτουργίας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών συγκεκριμένων επωνυμιών. Σε αυτές τις ανάγκες περιλαμβάνονται οι απαραίτητες διεπαφές με τα συστήματα του ίδιου του κατασκευαστή, καθώς και μια ειδική για κάθε μάρκα λογική, και αυτές τοποθετούνται πάνω από τη βασική λειτουργικότητα του δικού μας συστήματος διαχείρισης αντιπροσώπων.

Παγκόσμια πιστοποιημένες ενσωματώσεις σε κατασκευαστές

Αναπτύσσουμε και συνεχώς ενισχύουμε τα επίπεδα των μαρκών μας σε στενή συνεργασία με παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων που έχουν εγκρίνει το incadea.dms ως μία από τις προτιμώμενες λύσεις στο δίκτυο αντιπροσώπων τους.

Τα περισσότερα IML περιλαμβάνουν διεθνείς διεπαφές για πολλαπλές μάρκες σε ένα επίπεδο μάρκας:

  • Το IML της BMW καλύπτει τις BMW και BMW-Mini
  • Το IML της Daimler καλύπτει τις Mercedes, Smart κ.λπ.
  • Το IML της PSA καλύπτει τις Peugeot, Citroen και Opel
  • Το IML της VW καλύπτει τις Volkswagen, Skoda και Audi
  • Το IML της Porsche καλύπτει την Porsche
  • Το IML της GM καλύπτει τις Chevrolet και Cadillac

Το χαρτοφυλάκιο επιπέδων μαρκών μας αυξάνεται συνεχώς. Αν δεν βλέπετε τη δική σας επωνυμία στη λίστα, επικοινωνήστε μαζί μας. Ίσως βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη!

*Οι διεπαφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ειδικές για κάθε αγορά απαιτήσεις

Τα οφέλη για εσάς

01

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Το IML καταργεί την αλληλεπίδραση με τον χρήστη όποτε είναι εφικτό.
02

Απλές ροές εργασιών

Λαμβάνουμε υπόψη την επιχειρηματική διαδικασία και τον ρόλο του χρήστη στην αντιπροσωπεία και σχεδιάζουμε τη ροή εργασιών ώστε να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη.
03

Ενσωμάτωση στο DMS

Οι ειδικές για κάθε μάρκα διαδικασίες ενσωματώνονται απρόσκοπτα στις τυπικές ροές εργασιών του DMS.
04

Περιορισμός σφαλμάτων

Η αυτοματοποίηση και η κατάργηση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης μειώνει το ενδεχόμενο σφαλμάτων που προκαλούνται από τους τελικούς χρήστες.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.