Καινούργια/μεταχειρισμένα οχήματα

Ο χώρος της έκθεσης στην αντιπροσωπεία σας είναι συχνά το πρώτο σημείο προσωπικής επαφής της αντιπροσωπείας σας με τον πελάτη, είναι το σημείο όπου κάνετε το πρώτο βήμα προς μια σχέση διαρκείας με τον πελάτη. Σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντικό να παράσχετε στο προσωπικό πωλήσεών σας εργαλεία όπως το Automotive CRΜ που τους επιτρέπει να εστιάσουν στον συγκεκριμένο πελάτη και να είναι αποδοτικοί και πλήρως ενημερωμένοι.

Εφαρμόστε ταχύτερες και συνεπείς διαδικασίες εκτέλεσης πωλήσεων, ελέγξτε και μειώστε τα έξοδα και αυξήστε την κερδοφορία μέσω κινήτρων για οχήματα με υψηλότερο περιθώριο.

Πωλήσεις οχημάτων

Η πλατφόρμα λύσης ψηφιακών πωλήσεων, CRM και marketing της incadea έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας να υιοθετήσουν εύκολα μια ψηφιακή στρατηγική που καλύπτει ολόκληρο το ταξίδι του πελάτη.  Σύνδεση όλων των φυσικών και ψηφιακών σημείων επαφής, για διασφάλιση του απρόσκοπτου ταξιδιού του πελάτη (επίσκεψη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, e-mail, …).

Στο πλαίσιο του incadea.dms, υπάρχουν ενσωματώσεις στους κατασκευαστές διαφόρων μαρκών σε  επίπεδα λειτουργικότητας για τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Με τη χρήση αυτών των χαρακτηριστικών που είναι συνδεδεμένα με την πρόσθετη διασύνδεση χρήστη και τη λειτουργικότητα στο πλαίσιο του Digital Sales Workplace της incadea και της λύσης Omni-Channel, προσφέρουμε μια πλήρως σύγχρονη εμπειρία χρήστη με ενισχυμένα χαρακτηριστικά και πρόσθετες δυνατότητες για τους κατασκευαστές και τους αντιπροσώπους.

 

Αγορά οχημάτων

Βελτιστοποιήστε την αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων, μέσω αυτοματισμού και ενσωμάτωσης, εξαλείφοντας την ανάγκη για επανακαταχώριση των δεδομένων, αποφεύγοντας σφάλματα και αυξάνοντας τον χρόνο για δραστηριότητες πωλήσεων.

  • Διαχειριστείτε πρακτικά τις παραγγελίες οχημάτων και παρακολουθήστε την κατάσταση των παραγγελιών μέσω διεπαφών με τα συστήματα του κατασκευαστή.
  • Μειώστε τις ημέρες παραμονής του οχήματος σε απόθεμα και περιορίστε το κόστος του αποθέματος βλέποντας πληροφορίες για τα αναμενόμενα οχήματα και εκκινώντας δραστηριότητες πωλήσεων εκ των προτέρων.
  • Διαχειριστείτε τις ανταλλαγές οχημάτων με τη βοήθεια μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας αξιολόγησης οχημάτων με ενσωματωμένα εξωτερικά συστήματα.

Διαχείριση αποθέματος οχημάτων

Διαχειριστείτε το απόθεμα των οχημάτων σας αποτελεσματικά και διευκολύνετε τις πωλήσεις, δίνοντας σημασία στα έξοδα, διασφαλίζοντας σωστή καταγραφή του αποθέματος και λαμβάνοντας τις σωστές αποφάσεις βάσει των δεδομένων.

  • Πραγματοποιήστε παράλληλες πωλήσεις αποτελεσματικά γνωρίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές που προσφέρει τόσο ο αντιπρόσωπος όσο και ο κατασκευαστής.
  • Διατηρήστε τα έξοδα υπό έλεγχο υπολογίζοντας το σωστό κόστος του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της επανεκτίμησης των οχημάτων.
  • Ελέγξτε το απόθεμα οχημάτων και διασφαλίστε ότι καταμετρώνται όλα τα αυτοκίνητα με τη βοήθεια αναφορών αποθέματος και βασικών δεικτών απόδοσης, όπως οι ημέρες παραμονής του οχήματος στο απόθεμα.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

*Εάν σας ενδιαφέρουν οι ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ καντε αναζήτηση για νέες θέσεις εργασίας here.