Συστήματα υπολογισμού ζημιών και incadea.dms

Για να τεθεί η βάση, οι λύσεις λογισμικού που βοηθούν τις ασφαλιστικές εταιρείες να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τη διαδικασία των αξιώσεων από την πρώτη ειδοποίηση απώλειας έως τη διευθέτηση αποτελούν ασφαλιστικά συστήματα.

Αν εμβαθύνουμε περισσότερο, τα ασφαλιστικά συστήματα προορίζονται αποκλειστικά για τον αποτελεσματικό χειρισμό διευθετήσεων αξιώσεων, διαχείρισης πολιτικών, νέων ασφαλίσεων, λογιστικής, ελέγχου απωλειών και υπολογισμών ζημιών.

Στην αυτοκινητοβιομηχανία, υπάρχουν διάφορες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, για παράδειγμα ο χειρισμός διαδικασιών επισκευής λόγω σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων της εκτίμησης των ζημιών και της δημιουργίας σχεδίου επισκευών. Στους υπολογισμούς ζημιών, κάθε ζητούμενη επισκευή μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες εργασίες προς επιλογή και κάθε εξάρτημα που αντικαθίσταται μπορεί εύκολα να έχει αμέτρητους τύπους εναλλακτικών από διαφορετικούς κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού. 

Οι κύριοι προβληματισμοί είναι οι εξής: 

 • Πώς διασφαλίζει κανείς ότι έχει επιλεγεί η σωστή εργασία;
 • Πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει ότι όλα τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά έχουν συμπεριληφθεί στην εκτίμηση;
 • Ή αν προστέθηκαν επιπλέον εξαρτήματα στους υπολογισμούς ζημιών κατά λάθος;

Χωρίς αμφιβολία, η εύρεση των σωστών απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις ήταν μια απαιτητική δουλειά για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συστήματα υπολογισμού ζημιών και να διαδοθούν ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να προκύπτουν ασφαλείς εκτιμήσεις επισκευών που συμμορφώνονται με τα πρότυπά τους.

Το Audatex ή το Silver DAT II είναι δύο παραδείγματα συστημάτων υπολογισμού ζημιών που χρησιμοποιούνται πολύ μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και αντιπροσώπων αυτοκινήτων. Αυτές οι εφαρμογές επιτρέπουν στις εγκαταστάσεις επισκευών να παρέχουν ακριβή εκτίμηση των δαπανηρών επισκευών και άνετη διεκπεραίωση των αξιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Επιπλέον, αν το DMS και το σύστημα υπολογισμού ζημιών είναι συνδεδεμένα, τότε η υποβολή επισκευών σέρβις από το DMS και η λήψη ακριβών εκτιμήσεων από τα συστήματα υπολογισμού ζημιών απλοποιούν και εξορθολογίζουν τη διαδικασία των αξιώσεων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

   • για τους αντιπροσώπους, ώστε να οργανώνουν καλύτερα τις εντολές επισκευών τους,
   • για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να ελέγχουν καλύτερα τη διαδικασία των αξιώσεων σύμφωνα με τα πρότυπά τους
   • και τέλος για τους πελάτες, ώστε να βγάζουν ξανά τα οχήματά τους στον δρόμο πιο γρήγορα. 

Αυτή η επικερδής για όλους κατάσταση θα μπορούσε να προωθήσει την εμπειρία των πελατών στο επόμενο επίπεδο!

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, ακολουθήστε το άρθρο μου όπου επεξηγώ τη ροή δεδομένων ανάμεσα στο incadea.dms και στα συστήματα υπολογισμού ζημιών.

Για να απεικονιστεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται το incadea.dms και τα συστήματα υπολογισμού ζημιών, θα πρέπει γίνει κατανοητή η βασική ροή εργασιών ανάμεσα στις δύο εφαρμογές.

Σε περιπτώσεις όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβλέπουν τους εκτιμητές τους, συνήθως η διαδικασία ξεκινάει στο σύστημα υπολογισμού ζημιών. Από την άλλη πλευρά, πολλοί αντιπρόσωποι αυτοκινήτων έχουν ήδη «κερδίσει» την εμπιστοσύνη των ασφαλιστικών εταιρειών και οι εκτιμήσεις επισκευών εκτελούνται υπό τη δική τους καθοδήγηση.  Ας δούμε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις με τη σειρά.

Ροή εργασιών από την πλευρά του incadea.dms.

Ένας σύμβουλος σέρβις δημιουργεί μια νέα εντολή σέρβις με στοιχεία του πελάτη, του οχήματος και της εντολής σέρβις (1.). Η εντολή σέρβις του incadea.dms «συνδέεται» μέσω του συστήματος υπολογισμού ζημιών (2.). Αυτό το βήμα επιτρέπει τη δημιουργία της εκτίμησης επισκευής (3./4.), που συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Η «αρμονία» ανάμεσα στο incadea.dms και το σύστημα υπολογισμού ζημιών μπορεί εύκολα να διαταραχθεί λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με την ποικιλομορφία των δεδομένων. Για παράδειγμα: με διαφορετικές μορφές των αριθμών εξαρτημάτων (677711 και A677711).

 

 

 

Για να «γεφυρωθούν» παρόμοιες καταστάσεις, το δικό μας incadea.dms έχει έναν έξυπνο τρόπο να «μεταφράζει» και να μετατρέπει τα δεδομένα στη βάση δεδομένων (5.).

Τα εργατικά, τα εξαρτήματα, τα υλικά βαφής και άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της τιμής πώλησης, φορτώνονται στην αρχική εντολή επισκευής για περαιτέρω επεξεργασία (6.).

Ένα τελικό τιμολόγιο σέρβις που προετοιμάζεται σύμφωνα με μια ήδη εγκεκριμένη εκτίμηση επισκευής θα επιταχύνει σημαντικά τη διευθέτηση του τιμολογίου με την ασφαλιστική εταιρεία (7.).

Δείτε τώρα το σενάριο από την αντίθετη γωνία.

Ροή εργασιών από τα συστήματα υπολογισμού ζημιών

Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν τη ροή εργασιών από τα συστήματα υπολογισμού ζημιών για να ζητήσουν από τους δικούς τους ή από εξωτερικούς τεχνικούς να προετοιμάσουν εκτιμήσεις επισκευής οι οποίες συμμορφώνονται με τα πρότυπά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δημιουργία μιας εκτίμησης επισκευής ξεκινάει μετά την οπτική επιθεώρηση του οχήματος και κυρίως χωρίς άμεση βοήθεια από τον αντιπρόσωπο μέσω του DMS.

Δημιουργείται στο σύστημα υπολογισμού ζημιών ένα νέο περιστατικό με τα στοιχεία του οχήματος, του πελάτη και των ευρημάτων (1.).

Η εκτίμηση επισκευής υποβάλλεται σε αλλαγές και επεξεργασία και αργότερα παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία στον αντιπρόσωπο για υλοποίηση στο πλαίσιο της πρόσφατα δημιουργημένης εντολής σέρβις στο incadea.dms (2.).

 

 

 

Οι σύμβουλοι σέρβις μπορούν να φορτώσουν την εκτίμηση επισκευής στο δικό μας incadea.dms είτε ως αρχείο είτε μέσω της λειτουργίας «Call Damage Calculation System» στο πλαίσιο μιας λύσης διεπαφής (3.).

Τέλος, η εκτίμηση επισκευής μετατρέπεται στην εντολή σέρβις (4.) με όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με θέσεις εργατικών, εξαρτήματα κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών εγκεκριμένης τιμής πωλήσεων. Οι σύμβουλοι σέρβις είναι έτοιμοι τώρα να ελέγξουν και να προχωρήσουν με την εντολή σέρβις (5.) σύμφωνα με την εγκεκριμένη εκτίμηση επισκευής απευθείας στο incadea.dms (6.).

Όταν ένας αντιπρόσωπος αυτοκινήτων έχει στα χέρια του μια τέτοια διεπαφή μεταξύ συστημάτων υπολογισμού ζημιών και DMS, αυτό του προσφέρει έναν σημαντικό «παράγοντα επιτάχυνσης» ολόκληρης της διαδικασίας διευθετήσεων αξιώσεων για επισκευές λόγω σύγκρουσης.  Έχουμε τη χαρά να μπορούμε να προσφέρουμε έναν τέτοιον «παράγοντα επιτάχυνσης» για τους πελάτες μας.

Ελπίζω να μπορέσαμε να σας κατατοπίσουμε με το άρθρο. Ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας και ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την άποψή σας.

 

Δρ. Juraj Hanus

Διαχείριση Προϊόντων DMS | juraj.hanus@incadea.com

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΙΣ
9/12/2021 12:00:00 πμ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ