Αποδοτικότητα μηχανικού αυτοκινήτων στο incadea.dms

Στις μέρες μας, το σύγχρονο DMS πρέπει να ικανοποιεί διάφορα λειτουργικά κριτήρια που απαιτούν οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Μία από τις πιο απαιτητικές λειτουργίες είναι ο υπολογισμός της αποδοτικότητας του μηχανικού. Θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα είναι να επεξηγήσουμε τη σωστή ορολογία του DMS.

Σήμερα, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της αποδοτικότητας, κυρίως ανάλογα με τον επιχειρηματικό τομέα όπου χρησιμοποιείται ο όρος αυτός. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν γενικοί όροι DMS για αυτήν την έννοια και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φρασεολογία του DMS.

Η αποδοτικότητα του μηχανικού μετρά την ποιότητα της εργασίας που εκτελείται με λιγότερη σπατάλη χρόνου, με χρήση λιγότερων πόρων και με δαπάνη λιγότερων χρημάτων.

Με λίγα λόγια, σημαίνει την εκτέλεση των εργασιών σέρβις σωστά και γρήγορα.

Στο DMS, μπορείτε να μετρήσετε την αποδοτικότητα του μηχανικού ανάλογα με τους χρόνους που καταμετρώνται και με ένα μέρος του χρόνου βάσει τιμολόγησης. Κάποιοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού προτιμούν να χρησιμοποιούν άλλους, πιο περίπλοκους τύπους υπολογισμού. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός βασίζεται στους χρόνους που καταμετρώνται και σε ένα τμήμα του τυπικού χρόνου (Vorgabezeit).

Αυτός ο τύπος υπολογισμού είναι ουσιώδης για τη δημιουργία αναφορών και προτιμάται στην περίπτωση του χειρισμού εγγυήσεων και συμβάσεων σέρβις. Στο incadea.dms, μπορούμε να χειριστούμε και τους δύο τύπους υπολογισμού. Οι σύμβουλοι σέρβις μπορούν να βλέπουν τον υπολογισμό της αποδοτικότητας του μηχανικού απευθείας από συγκεκριμένα έγγραφα σέρβις, μέσω της σελίδας MyService Entity:

 

Εναλλακτικά, προσθέσαμε πρόσφατα(*) μια νέα σελίδα δημιουργίας αναφορών, τη Service Performance Analyses, που παρέχει προηγμένους υπολογισμούς και ευέλικτα φίλτρα τα οποία αφορούν την αποδοτικότητα του μηχανικού:

 

 

Επιπλέον, προσθέσαμε για τους συμβούλους σέρβις ένα σύνολο ενεργών προειδοποιήσεων για την επικύρωση των αποτελεσμάτων αν η αποδοτικότητα σε συγκεκριμένη εντολή σέρβις βρίσκεται κάτω από μια καθορισμένη τιμή (για παράδειγμα >75%).

Έχετε ακουστά τον συντελεστή αποδοτικότητας ή τον λόγο αποδοτικότητας; Πρόκειται για ένα άλλο κατασκευαστικό μοτίβο υπολογισμού που εφαρμόσαμε επίσης για το incadea.dms.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι οι μηχανικοί ή οι τεχνικοί έχουν διαφορετικά επίπεδα απόδοσης ανάλογα με τις δεξιότητες, τα προσόντα, τις γνώσεις και την πείρα τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να ληφθεί υπόψη ο συντελεστής αποδοτικότητας. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Εδώ μπορούμε να δούμε επίπεδα απόδοσης μηχανικών και τεχνικών με διαφορετικούς συντελεστές αποδοτικότητας. Πραγματοποιείται το εξής: για παράδειγμα, για να παραχωρηθεί το επίπεδο ειδικού, πρέπει να είστε ειδικός/-ή, καθώς σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, η αποδοτικότητα με βαθμολογία 100% (κατάταξη ειδικού) σημαίνει αποδοτικότητα 125% της κατάταξης ανώτερου. Παρομοίως, μπορείτε να εφαρμόσετε σαφείς προϋποθέσεις για τον ορισμό των κατώτερων εργαζομένων ως ανώτερων.

Στο DMS πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι λεπτομέρειες, οι τύποι υπολογισμού και τα μοτίβα, ώστε να τελειοποιηθούν οι υπολογισμοί αποδοτικότητας.

Ελπίζω το άρθρο μου να ήταν κατατοπιστικό.

Ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας και ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την άποψή σας.

 

Δρ. Juraj Hanus

Διευθυντής Προϊόντος DMS | juraj.hanus@incadea.com

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΙΣ
14/9/2021 12:00:00 πμ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ