Τυποποίηση και εναρμόνιση επιχειρηματικών διαδικασιών για την Toyota Motor

Οι αντιπρόσωποι της Toyota σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν το χαρτοφυλάκιο λύσεων της incadea για περισσότερα από 10 χρόνια. Η incadea έχει επιτύχει μακροχρόνια και επιτυχή συνεργασία με αντιπροσώπους σε Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρο, Κίνα, Λίβανο, Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Γαλλία, Κροατία, Ελβετία, χώρες στην περιοχή του Καυκάσου.

Στόχος: Επιδίωξη τυποποίησης διαδικασιών με μια διαισθητική λύση

Το δίκτυο αντιπροσώπων της Toyota Caucasus χρησιμοποιεί διαφορετικές λύσεις λογισμικού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ασυνέπεια της επιχειρηματικής διαδικασίας ανάμεσα στο δίκτυο αντιπροσώπων και τους εισαγωγείς. Οι πολλαπλές, αλληλοεπικαλυπτόμενες βάσεις δεδομένων προκάλεσαν μόνιμη απώλεια δεδομένων και τα σημαντικά προβλήματα στη δημιουργία αναφορών δεν μπορούσαν να παρέχουν σαφή προβολή της απόδοσης της επιχείρισης εγκαίρως. Η επιτυχής πρόβλεψη ήταν μια διαδικασία-πρόκληση για ολόκληρο το δίκτυο.

Επιδιώκοντας την τυποποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ αντιπροσώπων και εισαγωγέων, η Toyota Caucasus επέλεξε το incadea.dms – ως την κατάλληλη λύση διαχείρισης αντιπροσώπων για να μπορέσει να εκπληρώσει τους επιχειρηματικούς της στόχους. Σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων να επιτύχουν υψηλή απόδοση, επιλέχθηκε ως βέλτιστο στην κατηγορία του σύστημα για την παροχή της ευκαιρίας για βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και βελτίωση του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε ολόκληρο το δίκτυο της Toyota Caucasus.

Λύση: Περίπλοκη, ενσωματωμένη κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών

Το incadea.dms, η περιεκτική, παγκόσμια λύση διαχείρισης αντιπροσώπων επόμενης γενιάς, σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση, εγκαταστάθηκε στις αντιπροσωπείες της Toyota Caucasus κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου. Το incadea.dms επιλέχτηκε μέσω διαδικασίας διαγωνισμού, καθώς παρέχει την ευκαιρία για βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και βελτίωση του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η υφιστάμενη εξειδίκευση του ομίλου στην επιτυχή υλοποίηση έργων στην περιοχή της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών διαδραμάτισε έναν ρόλο σε αυτήν την επιλογή.

Η ανάλυση εφαρμογής κενών, οι συνεντεύξεις με βασικούς τελικούς χρήστες και μια λίστα ξεκάθαρων επιχειρηματικών απαιτήσεων – παρείχαν στην incadea την ευκαιρία να προσφέρει μια προσαρμοσμένη, ενσωματωμένη λύση
που θα ικανοποιούσε συγκεκριμένα τις επιχειρηματικές ανάγκες της Toyota Caucasus. Μεταξύ άλλων, η incadea σχεδίασε διεπαφές με τα συστήματα κατασκευής της Toyota | όπως ηλεκτρονικά ανταλλακτικά, κατάλογο, τιμές, εγγύηση κ.λπ. | και δημιουργία εξειδικευμένων αναφορών για διάφορες λειτουργικές μονάδες λύσεων | σέρβις, ανταλλακτικά, οχήματα | συμπεριλαμβανομένων των μορφών εκτύπωσης εγγράφων.

Επί του παρόντος, όλες οι αντιπροσωπείες της Toyota Caucasus που έχουν εφαρμόσει λύσεις της incadea υποστηρίζονται από την incadea Russia βάσει της Συμφωνίας υποστήριξης.

«Η Toyota Caucasus αποφάσισε να εφαρμόσει τις λύσεις της incadea επειδή η προτεινόμενη τεχνολογία της κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, καθώς και λόγω της αδιαφιλονίκητης πείρας της στην εργασία με αντιπροσωπείες. Το γεγονός ότι η incadea έχει παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το δίκτυο αντιπροσωπειών μας που καλύπτει διάφορες χώρες στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Προσδοκούμε να ενσωματώσουμε την παρεχόμενη τεχνολογία σε κάθε αντιπροσωπεία του δικτύου μας».

Georgi Tsiramua | Επικεφαλής Τμήματος Πληροφορικής της Τoyota Caucasus

Έκβαση: οι λύσεις της incadea βελτίωσαν ριζικά την απόδοση της Toyota Caucasus, όπως

  • Εφαρμογή επίσημων επιχειρηματικών διαδικασιών της Toyota σε όλες τις αντιπροσωπείες
  • Εγκαθίδρυση ενσωματωμένου, περιεκτικού και διαφανούς συστήματος δημιουργίας αναφορών
  • Επίτευξη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ του εισαγωγέα και των αντιπροσωπειών, καθώς και μεταξύ των αντιπροσωπειών
  • Διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

10 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας με έναν κορυφαίο κατασκευαστή αυτοκινήτων

Η Toyota Motor Co. ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη εταιρεία το 1937. Σήμερα, η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο με 52 βασικές επιχειρήσεις σε 27 χώρες και περιοχές.

Η Toyota έχει επιτύχει έναν εντυπωσιακό βαθμό παγκοσμιοποίησης και τοπικής προσαρμογής, στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, που έχει γίνει για την Toyota Motor μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές. Η Toyota Caucasus είναι ο επίσημος διανομέας οχημάτων Toyota και Lexus σε έξι χώρες του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τυφλίδα. Η εταιρεία πωλεί καινούργια αυτοκίνητα Toyota, ανταλλακτικά και αξεσουάρ, καθώς και οργανώνει και διεξάγει τεχνική εκπαίδευση για τους αντιπροσώπους της στην περιοχή, παρέχοντας το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης πελατών που χαρακτηρίζει την επιχείρηση γενικά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΙΣ
2/3/2017 12:00:00 πμ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ